Β΄ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεγάλη Πέμπτη & Μέγαλη Παρασκευή

(Μυστικός Δείπνος – Προσευχή – Δικαστήρια – Πάθη – Αποκαθήλωση – Ταφή)

Δραστηριότητα 1 Αντιστοίχιση

Αντιστοίχησε τα νούμερα με τα σωστά γράμματα

  1. Ὢ γλυκύ μου ἔαρ

  2. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ

  3. Aξιόν ἐστι

  4. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι