Γ΄ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεγάλο Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα

ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Δραστηριότητα 3 Συμπλήρωση κενών

Εσύ ξέρεις το «Χριστός Ανέστη»; Συμπλήρωσε τα κενά

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ , θανάτῳ θάνατον
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι χαρισάμενος.
Ἀναστὰς ὁ ἀπὸ τοῦ καθὼς
προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν ζωὴν καὶ μέγα .