ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Δραστηριότητα 2 Κουιζ Μεγάλης Εβδομάδας

Επέλεξε τη σωστή απάντηση

  1. Το Πάσχα είναι:

  2. Τι γιορτάζουμε το Πάσχα;

  3. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε το Πάσχα;

  4. Γιατί η Μεγάλη εβδομάδα ονομάζεται «Μεγάλη»;

  5. Κάθε απόγευμα της Μεγάλης Εβδομάδας αναφέρονται τα γεγονότα της επόμενης:

  6. Την Μεγάλη Δευτέρα κάνουμε λόγο για:

  7. Την μεγάλη Τρίτη γίνεται αναφορά στην παραβολή των δέκα παρθένων. Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή;

  8. Με τον Μυστικό Δείπνο παραδίδεται σε εμάς το μυστήριο:

  9. Τι ονομάζουμε Πάθη του Κυρίου:

  10. Από ποιους γίνεται η αποκαθήλωση του Κυρίου;