ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Π
Α
Σ
Χ
Α

Την Μεγάλη Παρασκευή κάνουμε …… του επιταφίου.

Η ….. του Λαζάρου είναι ένα σημαντικό γεγονός.

Η …… του Χριστού γίνεται την Μεγάλη Πέμπτη.

Τα Πάθη του ……. ζούμε την Μεγάλη Εβδομάδα.

Η ……. Του Εσταυρωμένου γίνεται το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής.