ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Λ
Α              
Μ              
Π          
Ρ              
Η              

Την κρατάμε στην εκκλησία το Πάσχα.

Γιορτάζουμε την ……. Του Χριστού.

Την ……. Εβδομάδα ζούμε τα πάθη Του Χριστού.

Την μεγάλη…….. λέμε τα 12 ευαγγέλια.

Όταν το ……… πάει 12 έχουμε την Ανάσταση του Χριστού.

Μερικά …….. και έθιμα είναι το βάψιμο των αυγών κτλ.