ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Δραστηριότητα 2 Αναγραμματισμός

Βρές την λέξη βάζοντας τα γράμματα στην σειρά

Υ Κ Σ Α Ι
Ε Π Ν Ι Δ Ο
Ρ Ε Π Α Θ Ν Σ Ε
Η Ω Τ Σ Υ Ρ Α Σ
Φ Ε Ο Τ Ι Π Σ Α Ι
Ν Σ Α Α Τ Σ Η Α